O Galerii…

Ponad dwadzieścia lat istnienia Galerii Refektarz w Kartuzach – Stolicy Kaszub ugruntowało pozycję Galerii na Pomorzu i jej dobrą renomę w Polsce. Stała się ważnym miejscem kulturotwórczym, o które zabiegają artyści, pragnący zmierzyć się z wyjątkowym wnętrzem i jego historią.

Mieści się w pięknym gotyckim wnętrzu refektarza, należącego do zespołu poklasztornego, z którego zachował się klasztorny kościół kartuzów.

Zanim, w 1995 roku, zaistniała formalnie Galeria organizowane były tu regionalne wystawy sezonowe o charakterze etnograficznym, organizowane przez Muzeum Kaszubskie.

Skip to content