Wystawa Mariusza Drzewińskiego – Obrazy są wszędzie

drzewinski

W sobotę, 25 czerwca, odbędzie się wernisaż wystawy Obrazy są wszędzie – Mariusza Drzewińskiego. Serdecznie zapraszamy!

Mariusz Drzewiński

Urodzony w 1959 r. w Lublinie. 1979-1983 studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w pracowni prof. Mieczysława Hermana. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 2005 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich. Od 2020 r. jest zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. programowych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie. Kurator Ogólnopolskiego Triennale Akwareli, członek komisji jury i rad programowych. Laureat II nagrody ex quo w Konkursie Malarstwa i Rzeźby – Autograf 2001 oraz Nagrody Dziennikarzy. W 2008 Nagroda Dyrektora Muzeum na Zamku, Lublin – Autograf 2008.

W pracy artystycznej skupia się na działalności w zakresie malarstwa i rysunku. Zorganizował 38 wystawy indywidualne oraz ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w Kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, kolekcji PLSP im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie i ZPSP im. J. Kluzy w Krakowie.

Twórczość jest niczym innym jak manifestacją artysty, jego postawą wobec światai życia. Malując tworzę iluzoryczny świat symboli i znaczeń. Każdy obraz jest komentarzem do konkretnej sytuacji, która spowodowała, że sięgnąłem po pędzel i płótno, stąd jej autobiograficzny charakter. Świat moich obrazów istnieje równolegle do świata, który nas otacza. Czerpiąc z natury powołuję do życia coś nowego, nieznanego, tajemniczego, coś czego nie da się opisać i zwerbalizować. Malarstwo jest podświadomym odzwierciedleniem moich doznań estetycznych, psychicznych, formalnych, emocjonalnych i Bóg wie jakich jeszcze?

Malując staram się nadać nowe znaczenie zjawiskom i pojęciom, odkryć ich głębszy metafizyczny sens, znaleźć odpowiednią formę dla idei i treści. Obrazy stają się samodzielnymi bytami, dowodami na istnienie świata form wyalienowanych ze świata materialnego tworzących nowe kategorie pojmowania i rozumienia natury. Malarstwo jest próbą nazwania i zwizualizowania czegoś, co wyczuwam intuicyjnie a co z czasem mi się objawia. To próba zharmonizowania tego, co zewnętrzne z tym, co wewnętrzne, tego co materialne z tym co duchowe.

Obraz jest rozwinięciem myśli, zatrzymaniem chwili, kartką z pamiętnika, w którym zapisuję sytuacje i zdarzenia, ludzi i miejsca próbując zatrzymać czas i wspomnienia, żeby nie umknęły z pamięci.

Mariusz Drzewiński

Skip to content