Marek Targoński w Galerii Refektarz

Tagonski

Marek Targoński – urodzony w 1969 roku w Łapach k. Białegostoku. W latach 1990 – 1996 studiuje na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom realizuje w Pracowni Rzeźby prof. Franciszka Duszeńko.Aneks realizuje w Pracowni Intermedialnej doc. Witosława Czerwonki. Od 1997 roku zatrudniony w gdańskiej ASP. Obecnie jako prof. ASP pracuje na Wydziale Rzeźby i Intermediów.

Pytając o istotę twórczego doświadczenia w szerokim spektrum konstruowania wypowiedzi artystycznej w obszarze rzeźby, począwszy od przedstawień figuratywnych, poprzez obiekt i instalację rzeźbiarską, najbardziej docenia poszukiwanie nowych środków wyrazu, najwłaściwszych dla wyrażenia autorskiej idei.

04 września (sobota), godzina 19:00

Skip to content